Stopka redakcyjna

KETTLER GmbH
Hauptstraße 28 
59469 Ense-Parsit
Postfach 1020

Telefon: +49 2938 810 
Telefaks: +49 2938 8191000
E-mail: info@kettler.de
Internet: www.kettler.de

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a ustawy o podatku VAT:
DE304834618

Rejestr handlowy Sądu Rejonowego w Arnsbergu, oddział B 11490

Zarząd spółki:
Olaf Bierhoff

Przewodniczący rady nadzorczej: Peter Wagner

Koncepcja, projekt, programowanie:
cybob communication GmbH
Große Hamkenstraße 30
49074 Osnabrück
Internet: www.cybob.com

Zastrzeżenie:
Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść odnośnych stron odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Prawa autorskie:
Te strony internetowe mają charakter informacyjny, zamieszczone na nich informacje są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku odbiorców. Przekazywanie treści stronom trzecim jest niedozwolone. Przedruk, powielanie fotograficzne, elektroniczne lub jakiejkolwiek inne, przetwarzanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie i gromadzenie, przetwarzanie lub odtwarzanie w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach – również we fragmentach – jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy KETTLER.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. W stosunku do autora wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, odnoszące się do szkód natury materialnej lub intelektualnej, powstałych na skutek korzystania lub niekorzystania z oferowanych informacji bądź wskutek wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych, o ile po stronie autora nie leży wina nosząca znamiona zamierzonego działania ani rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień bądź usunięcia części stron lub pełnej oferty bez odrębnego powiadomienia, jak również do przejściowego lub definitywnego zawieszenia publikacji.

 

KETTLER GmbH · Hauptstraße 28 · 59469 Ense-Parsit · Deutschland