Colofon

KETTLER GmbH
Hauptstraße 28 
59469 Ense-Parsit, Duitsland
Postfach 1020

Tel.: +49 2938 810 
Fax: +49 2938 8191000
E-mail: info@kettler.de
Website: www.kettler.de

Btw-nummer volgens § 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting (Umsatzsteuergesetz):
DE304834618

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg, HRB 11490

Directie:
Olaf Bierhoff

Voorzitter raad van commissarissen: Peter Wagner

Concept, design, programmering:
cybob communication GmbH
Große Hamkenstraße 30
49074 Osnabrück, Duitsland
Website: www.cybob.com

Disclaimer:
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk.

Copyrightvermelding:
Deze internetpagina's zijn alleen voor de persoonlijke informatie van de ontvangers bedoeld. Overdracht van de inhoud aan derden is verboden. Nadruk, fotomechanische, elektronische of enige andere vorm van reproductie, aanpassing, vertaling, microverfilming en opslag, verwerking of weergave in databases of andere elektronische media en systemen is – ook als dit uitsluitend gedeeltelijk is – alleen na schriftelijke toestemming van KETTLER toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard die door het gebruiken of het niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruiken van onjuiste en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder aankondiging delen van de pagina's of het hele aanbod te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

KETTLER GmbH · Hauptstraße 28 · 59469 Ense-Parsit · Deutschland