Kolofon

KETTLER GmbH
Hauptstraße 28 
D-59469 Ense-Parsit
Postfach 1020

Telefon: +49 2938 810 
Telefax: +49 2938 8191000
E-mail: info@kettler.de
Internet: www.kettler.de

Moms-identifikationsnummer i henhold til § 27a i tysk lov om moms:
DE304834618

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg, HRB 11490

Administrerende direktør:
Olaf Bierhoff

Bestyrelsesformand: Peter Wagner

Koncept, design, programmering:
cybob communication GmbH
Große Hamkenstraße 30
D-49074 Osnabrück
Internet: www.cybob.com

Meddelelse om ansvar:
Trods omhyggelig kontrol påtager vi os intet ansvar for indholdet af eksterne links. Operatøren er eneansvarlig for indholdet af linkede sider.

Meddelelse om ophavsret:
Disse websider er kun beregnet til at levere personlige oplysninger til modtageren. Overførsel af indholdet til tredjepart er forbudt. Reproduktion, fotomekanisk, elektronisk eller anden gengivelse, redigering, oversættelse, fotografering på mikrofilm samt opbevaring, behandling og gengivelse i databaser eller andre elektroniske medier og systemer – herunder også i uddrag – kræver forudgående skriftlig tilladelse fra KETTLER.

Ansvarsfraskrivelse:
Forfatteren påtager sig intet ansvar for oplysningernes aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Erstatningskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader, der opstår som følge af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller som følge af brug af fejlagtige og ufuldstændige oplysninger er udelukket, såfremt der ikke foreligger nogen beviseligt forsætlig eller grov uagtsom forseelse fra forfatterens side. Alle tilbud er uforpligtende og ikke-bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, udbygge, slette eller annullere tilbuddet helt eller delvist uden forudgående varsel samt at standse offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

 

KETTLER GmbH · Hauptstraße 28 · 59469 Ense-Parsit · Deutschland