Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken daarvan naar aanleiding van uw bezoek aan onze website is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Uw gegevens worden in het kader van de wettelijke voorschriften beschermd. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze worden gebruikt:

1. Verzamelen en verwerken van gegevens
Elk bezoek aan onze website en elk opgevraagd bestand op onze website wordt geregistreerd. Deze registratie vindt plaats voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Het volgende wordt geregistreerd: naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van het opvragen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van het succesvol opvragen, webbrowser en het aanvragende domein.

Daarnaast worden de IP-adressen van de aanvragende computers geregistreerd.

Andere persoonlijke gegevens verzamelen wij niet rechtstreeks. U zult echter merken dat u op verschillende punten op deze website naar aanbiedingen van derde dienstverleners wordt geleid. Dit wordt aangegeven door de daar vermelde duidelijke aanwijzingen. Deze dienstverleners verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring die daar geraadpleegd kan worden. Het is systeemtechnisch mogelijk dat de persoonlijke gegevens die u vrijwillig openbaar maakt op delen van deze website die worden beheerd door derden, ook door KETTLER worden bekeken. Hiervoor gelden de aanwijzingen onder punt 2 en punt 3.  

2. Gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens
Voor zover u persoonlijke gegevens aan ons ter beschikking hebt gesteld, bijvoorbeeld in het kader van een service- of contactaanvraag, gebruiken we deze alleen voor de afhandeling van uw aanvraag en voor de technische administratie. In geval van aanvullende vragen, slaan wij deze gegevens op.

Uw persoonlijke gegevens zullen enkel aan derden worden doorgegeven of anderszins worden overgedragen indien dit voor het afhandelen van uw aanvraag noodzakelijk is of als u daar al eerder mee akkoord bent gegaan. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

De opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer u uw toestemming voor het opslaan intrekt, wanneer de kennis ervan niet meer nodig is voor het met de opslag beoogde doel of wanneer de opslag ervan op andere rechtsgronden niet is toegestaan.

3. Recht op inzage
Op schriftelijk verzoek informeren wij u graag over de opgeslagen gegevens die betrekking hebben op uw persoon.

Neem hiervoor of voor een verzoek tot verwijdering van uw gegevens contact op met de heer Johannes Kühne (datenschutz@kettler.de) 

4. Cookies - informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen
Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan het zijn dat wij informatie in de vorm van een "cookie" op uw computer opslaan die uw computer bij uw volgende bezoek automatisch herkent. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat een website aan uw interesses aan te passen of uw wachtwoord op te slaan, zodat u dit niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze cookies van uw harde schijf verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysetool van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om overige met het website- en internetgebruik verbonden diensten te verlenen. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen enkel geval met andere gegevens van Google in verband brengen.

Met behulp van de volgende tool kunt u voorkomen dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Klik alternatief voor deze browser-add-on of binnen browsers van mobiele apparatuur op deze link, om de registratie door Google Analytics binnen deze webpagina voortaan te verhinderen (de opt out werkt alleen voor deze browser en alleen voor dit domain). Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Verwijdert u uw cookies in deze browser, dan moet u deze link opnieuw aanklikken.

U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het eerder beschreven doel.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens en uw toestemming daarvoor intrekken. Gezien de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de uitbreiding "_anonymizeIp()", zodat IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om een directe betrekking op personen uit te sluiten.

Klik hier om uitgesloten te worden van de analyse door Google Analytics.

KETTLER GmbH · Hauptstraße 28 · 59469 Ense-Parsit · Deutschland